Saturday, November 13, 2010

~SOLAT DI MASJID~Daripada Abu Hurairah r.a. bahawasanya Nabi S.A.W. bersabda:
"Barangsiapa pergi ke masjid pada waktu pagi atau petang hari, maka Allah menyediakan untuknya suatu hidangan di syurga, setiap kali ia pergi pagi atau petang hari itu."


(Muttafaq'alaih)

No comments:

Post a Comment